PlexiTrade

Oprema

Vretena i ručice za otvaranje, električni motori za otvaranje, sklopovi za izlaz na krov, senzori za vetar i padavine, prekidači za Plasticor kupole.

Traženje jedinstvene ponude

Širok izbor dodatne opreme za Plasticor kupole

Plastikor svetlosne kupole, koje obezbeđuju dnevno provetravanje, mogu se otvarati ručno ili pomoću elektromotora, čak i iz daljine. Kao zaštita , kupolu sa izlazom na krov može se zaštititi od prekomernog otvaranja uz pomoć jednostavnog lanca, pa čak i gasnim oprugama. U nastavku teksta sumiraćemo opcione dodatke za Plasticor kupole.

Električno otvaranje

Za električno otvaranje kupola nudimo elektromotore od 24V ili 230V/50 Hz. Dostupne verzije možete videti u tabeli ispod. Za otvaranje kupola veličine 'A' , većih od 140 cm, potreban je istovremeni i sinhronizovani rad dva motora za otvaranje. U tabeli je naznačena dostupnost ovog tandem sistema.

radni napon visina podizanja
(otvaranja)
sila dizanja dostupnost tandem sistema
230V/50 Hz 300 mm 450N -
230V/50 Hz 350 mm 650N da
230V/50 Hz 550 mm 650N da
230V/50 Hz 750 mm 650N da
24V 350 mm 750N da

Ostali dodaci dostupni za elektromotore:

Upravljačka centrala sa akumulatorom, 24V
Dvopolni upravljački prekidač
Senzor za vetar i padavine, 24V
Senzor za vetar i padavine, 230V sa upravljačkom centralom pogodnom za rad 4 grupa*
Centar za daljinsko upravljanje ventilacionih kupola koje rade sa motorom za otvaranje od 230V

* 1 grupa= najviše 10 elektromotora. Sistem može da upravlja sa ukupno 40 elektromotora

Ručno otvaranje

Za ručno otvaranje kupola nudimo vretena i ručice za otvaranje. Za otvaranje kupola veličine 'A' , većih od 140 cm, potreban je istovremeni i sinhronizovani rad dva vretena za otvaranje.

Vreteno za ručno otvaranje sa visinom otvaranja od 300 mm
Vreteno za ručno otvaranje sa visinom otvaranja od 300 mm - tandem
Ručica za otvaranje, 1,5 m
Ručica za otvaranje, 1,5 m
Ručica za otvaranje, 2,5 m
Ručica za otvaranje, 3 m

Kupole sa izlazom na krov

Za kupole sa izlazom na krov nudimo sledeću opremu:

Kvaka sa lancem za sprečavanje prekomernog otvaranja
Kvaka sa gasnim oprugama
Ušice za katanac


Update cookies preferences