PlexiTrade

Kompletne kupole

Jedno-, dvo-, tro- ili četvoroslojne krovne kupole sa postoljem,  sa okruglim, kvatratnim ili pravougaonim trocrtom, u cc providnoj ili opalnoj boji, od polikarbonata ili pleksiglasa, sa ručnim i električnim otvaranjem- po izboru.

Traženje jedinstvene ponude

Plasticor izolovane svetlosne kupole

Svetlosne kupole- karakteristične za vrhove zgrada sa ravnim krovom- omogućavaju homogeno osvetljenje onim prostorijama, koje zbog svoje tlocrtne veličine ili dizajna više ne mogu biti potpuno osvetljeni prirodnom svetlošću koja ulazi kroz prozore. Zahvaljujući dizajnu i materijalu, njihov izgled je estetičan , a termoizolaciona sposobnost odlična.

Varijacije na jedan zadatak

Fiksne neotvarajuće kupole bez funkcije za dnevno provetravanje obezbeđuju osvetljenje prostorija. Fiksne kupole se ne mogu ručno otvoriti , štaviše, posebno dizajnirane 'oklopne kupole' isporučene sa polikarbonatnim školjkama štite od provale!

Električno ili ručno otvarajuće izolovane krovne svetlosne kupole obezbeđuju optimalan pravac i količinu prirodnog svetla, dok promenljiva visina otvora omogućava prijatno dnevno provetravanje bez promaje.

Plasticor svetlosne kupole koje se montiraju iznad krova, obezbedjuju jednostavan pristup krovu, i obezbeđuju prirodnu osvetljenost krova.

Plasticor svetlosne kupole su dostupne u mnogo varijacija. Ne samo kupole, nego i korišćeni materijali su važni delovi kompletnih kupola. Proizvode se prema postolju proizvoda:

  • Od PVC-a
  • Od poliestera ojačanim staklenim fiberom

Postolje od PVC-a je uvek 15 cm visinao, a od ojačanog poliestera 15, 30, ili 50 cm. Na poliester se može i grejanjem da se fiksira izolacioni materijal krova.

Svetlopropusna školjka može biti od:

  • polikarbonata (PC)
  • pleksiglasa (PMMA)

Polikarbonatske školjke su nelomljive, vatrostalne u kategoriji B-s1, d0, školjke od pleksiglasa su po povoljnijoj ceni, više su otporne na vremenske uslove, duže im je i boja postojana.

Školjke se mogu poručiti u sledećim bojama:

  • cc providna
  • opal
  • spoljna školjka opal, unutrašnja cc providna
  • Heatstop
  • Solar control IR
  • Druga boja u ponudi

Providne školjke propuštaju najviše svetlosti, a samim tim i toplotu. Opalna boja daje prijatnu svetlost, i zato se koriste u stambenim i poslovnim prostorima.

Na slikama ispod na levoj strani školjke kupole su providne, na desnoj opal. Iako je količina svetlosti koju prostorija dobija ista, kod opala senke nisu tako izražene, ćoškovi postaju više osvetljeni, prostor se čini prijatnijim.

Varijacije na zadatak:

Kod planiranja svetlosnih kupola uglavnom se prvo ustanovljava “B” veličina, to veličina otvora na krovu. “A” veličina je povrinu, kroz koje ulazi svetlost. A 'C', 'E' i 'D' veličine su važne kod naknadne zamene, ili kod instaliranja pojedinačnog postolja.


Kupole u obliku kvadrata
B veličina A veličina C veličina 1 slojni 2 slojni 3 slojni 4 slojni 5 slojni
veličina na krovu
[cm]
svetlopropunsa
površina
[cm]
najveća
veličina
postolja
[cm]
PVC postolje
15 cm
Poliester postolje
15; 30; 50 cm
65×65 60×60 40×40 56×56
75×75 70×70 50×50 66×66
85×85 80×80 60×60 76×76
95×95 90×90 70×70 86×86
100×100 95×95 75×75 91×91
105×105 100×100 80×80 96×96
115×115 110×110 90×90 106×106
125×125 120×120 100×100 116×116
145×145 140×140 120×120 136×136
155×155 150×150 130×130 146×146
165×165 160×160 140×140 156×156
175×175 170×170 150×150 166×166
185×185 180×180 160×160 176×176
205×205 200×200 180×180 196×196
225×225 220×220 200×200* 216×216 -

* A=200×200 cm kupole se mogu naručiti samo sa pleksiglas školjkom!


Kupole u obliku pravougaonika
B veličina A veličina C veličina 1 slojni 2 slojni 3 slojni 4 slojni 5 slojni
veličina
na krovu
[cm]
svetlopropunsa
površina
[cm]
najveća
veličina
postolja
[cm]
PVC postolje
15 cm
Poliester postolje
15; 30; 50 cm
- 50×100 30×80 46×96
65×95 60×90 40×70 56×86
- 60×100 40×80 56×96
65×125 60×120 40×100 56×116
85×115 80×110 60×90 76×106
85×175 80×170 60×150 76×166
85×225 80×220 60×200 76×216
- - 60×230 76×246
95×125 90×120 70×100 86×116
- - 71×106 87×122
100×145 95×140 75×120 91×136
100×150 - 75×125 91×141
100×200 - 75×175 91×191
- 95×140 76×121 92×137
- 100×120 80×100 96×116
- 100×145 80×125 96×141
105×155 100×150 80×130 96×146
105×205 100×200 80×180 96×196
- 100×250 80×230 96×246
- 100×300 80×280 96×296
115×145 110×140 90×120 106×136
115×175 110×170 90×150 106×166
125×155 120×150 100×130 116×146
125×175 120×170 100×150 116×166
125×185 120×180 100×160 116×176
125×225 120×220 100×200 116×216
125×245 120×240 100×220 116×236
- 120×250 100×230 116×246
- 120×270 100×250 116×266
145×175 140×170 120×150 136×166
145×205 140×200 120×180 136×196
145×235 140×230 120×210 136×226
155×185 150×180 130×160 146×176
155×205 - 130×180 146×196
155×215 150×210 130×190 146×206
155×245 150×240 130×220 146×236
- 150×250 130×230 146×246
155×275 150×270 130×250 146×266
- 180×210 160×190 176×206
185×245 180×240 160×220 176×236
- 180×250 160×230 176×246
185×275 180×270 160×250 176×266
185×305 180×300 160×280 176×296
- - 180×240 196×256

Kupole u obliku kruga
B veličina A veličina C veličina 1 slojni 2 slojni 3 slojni 4 slojni 5 slojni
veličina
na krovu
[cm]
svetlopropunsa
površina
[cm]
najveća
veličina
postolja
[cm]
PVC postolje
15 cm
Poliester postolje
15; 30; 50 cm
ø65  ø60 Ø40  ø56
ø75 ø70 Ø50 ø66
ø85 ø80 Ø60 ø76
ø95 ø90 Ø70 ø86
ø105 ø100 Ø80 ø96
ø115 - Ø90 ø106
ø125 ø120 Ø100 ø116
ø145 - Ø120 ø136
ø155 ø150 Ø130 ø146
- - Ø140 ø156
- - Ø150 ø166
ø185 ø180 Ø160 ø176
- ø200 Ø180 ø196

Update cookies preferences