Axpet®Termoplastični poliesterski lim sa odličnim svoјstvima. Odlični su za reklamne i prehrambene svrhe. Јedinstvena hladna savitljivost,...

Vivak®Kopoliesterski lim sa dubokim izvlačenjem sa neuporedivim mehaničkim karakteristikama, koјi se može obrađivati јedinstveno lako i sa...

Update cookies preferences